Ålsgårdecentret 2, 3140 Ålsgårde
Ring til os: 8616 0000

Forside

 

Hold dig opdateret omkring ferie og ekstra lukkedage under fanen nyheder

Ny læge i klinikken
Mette Gramkow begynder d. 26. september som vikar i klinikken. Fra 1. november vil Mette være her fast hver torsdag, og derudover kan du også møde hende ved ferier eller kurser.
Mette er født i 1961 og har arbejdet som praktiserende læge siden 1998. 
Læs mere om Mette under "Hvem er vi"

 

Fra august 2022 vil der ca 2 fredage om måneden ikke være læger i klinikken. Klinikken vil som regel være åben. Telefontiden er kun kl. 10-12, hvor Kristina som vanligt tager telefonen. Hvis der opstår et akut behov for lægehjælp, kan du på 86160000 få besked, om hvilken læge du kan kontakte.


Uddannelseslæge i klinikken 1. august 2022

Den. 1. august 2022 til og med 31. januar 2023 er Liv Dyrved hver dag i klinikken. Liv er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2022 og er i gang med sin kliniske basisuddannelse (KBU) og har senest været ansat på Nordsjællands Hospital Kirurgisk afdeling.
Liv bliver dagligt superviseret af Lotte


Tryghed i klinikken

Det gælder fortsat at fremmøde uden aftale skal undgås. Vi anbefaler fortsat at der kommer så få pårørende med som muligt, max 1 person.  

Mundbind

Der er ikke længere krav om at bære mundbind i venteværelset. Kommer du med luftvejssymptomer bedes du fortsat bære mundbind.

 

Lungefunktionsundersøgelse

Du behøver nu ikke at få lavet en PCR test før lungefunktionstest. Du må dog ikke have symptomer på covid19 eller lignende. Skal du have lavet en dobbelt lungefunktionsundersøgelse, skal du have en inhalator med selv. Når tiden aftales laver vi en recept på denne.

 

Få overblik på Sundhed.dk

 På den offentlige sundhedsportal sundhed.dk kan du i Medicinkortet se, hvor
mange udleveringer du har tilbage, og tjekke, om din recept er udløbet.
 
Log ind med NemID på www.sundhed.dk   

Information om medicintilskud

https://www.apoteket.dk/medicin/medicintilskud/sygesikringen-og-regler-for-medicintilskud

 

Her kan du betale med mobilpay

865544

 

 Klinikken støtter læger uden grænser  

                               Billedresultat for læger uden grænser logo

                           

 Akkreditering

Klinikken er akkrediteret den 28-09-16 uden anmærkninger :-) 

Siden maj 2019 deltager klinikken i kvalitetsudvikling i "Kronborg klynger" med andre læger i Helsingør kommune. Dette erstatter akkreditering fremover.

 

Lægens telefontid

Mandag:  8.00-9.00

Tirsdag:  8.00-9.00

Onsdag:  8.00-9.00

Torsdag:  8.00-9.00

Fredag: 8.00-9.00

   

Tidsbestilling

Mandag
Kl. 10-12
Tirsdag
Kl. 10-12
Onsdag
Kl. 10-12
Torsdag
Kl. 10-12
Fredag
Kl. 10-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 7.30-14.00
Tirsdag
Kl. 8-16.30
Onsdag
Kl. 7.30-16.00
Torsdag
Kl. 7.30-16.00
Fredag
Kl. 8-12

Information

Hvis du bliver forhindret i at komme til din planlagte tid hos os, bedes du venligst give os besked om dette, så andre har mulighed for at få tiden.

Du kan enten:

- Ringe til os i vores telefontid mellem kl. 08.00-09.00 og kl. 10.00-12.00 på tlf. nummer: 8616 0000

- Sende en sms til os på akut tlf. nummer: 2014 8616

- Eller skrive til os via Min Læge app'en eller  www.lægevejen.dk

Og hellere sent end aldrig :-)

 

Når vi er på kursus eller ferie, kan du ved akut opstået sygdom henvende dig til områdets øvrige læger mellem kl. 8 og 16.
Nedenfor kan du se en liste over lægerne. Når du ringer 86160000 får du på telefonsvareren oplyst, hvem der passer klinikken, netop dén dag.
Mellem kl. 16 og 8, samt i weekender og helligdage kan du ved akut opstået sygdom ringe til lægevagten i Region Hovedstaden på 1813.

På https://lægevejen.dk/Login kan du finde yderligere oplysninger om lægevagten og få råd og information om sygdomme.

Annette Meyer & Helle Winding
Sauntevej 2B
3100 Hornbæk
Telefon: 49 70 43 43

Mikael Birch
Nordre Strandvej 348, 1.
3100 Hornbæk
Telefon: 49 70 22 22

Birthe Hjelmroth
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140 Ålsgårde
Telefon: 49 70 00 77

Jesper Zachau
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140 Ålsgårde
Telefon: 49 70 90 48

Afhængighedsskabende medicin

Dette kan være morfinpræparater, beroligende- og sovemedicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom der føres tilsyn med ordination og procedurer. Formålet er at mindske risikoen for, at

patienten udvikler afhængighed eller får kognitive bivirkninger eller forgiftninger.

Som udgangspunkt er vi i vores praksis meget tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin. Nogle gange kan det være nødvendigt alligevel og så udskriver vi små portioner af gangen. Ved receptfornyelse skal indikationen for behandlingen revurderes hver gang. Derfor skal receptfornyelse ske ved personligt fremmøde og ikke ved telefon-, video- eller e-mailkonsultation. Ved revurderingen tages stilling til klinisk effekt,

bivirkninger, tegn på afhængighed, toleranseudvikling og misbrug/skadelig brug af lægemidlet.

Klinikken tager siden 1. marts 2022 del i den lægelige videreuddannelse. Det gælder både læger på klinisk basisuddannelse(KBU) og speciallægeuddannelsen. Derfor vil I møde skiftende læger i klinikken typisk af  et halvt års varighed.
De KBU-læger I møder hos os, har haft 6 måneders ophold på sygehusafdeling og skal derefter have 6 måneder i almen praksis. Alle uddannelseslæger bliver superviseret af Lotte.

 

Speciallæge

Har vi lavet en henvisning til speciallæge, kan du finde mulige speciallæger ved at se på Sundhed.dk, "Find behandler", "Behandlere". Vælg den rette, fx hudlæge og søg på Region Hovedstaden. Her får du alle oplysninger og nogle gange også ventetider.

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/

Kørekortsattest

Husk at medbringe pasfoto, briller/linser hvis dette anvendes, da vi skal tjekke syn med og uden briller/linser. Pris 450 dkk kontant eller mobilepay.

Nye regler for fornyelse af kørekort
Kilde: FDM den 02-06-17

Fra 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.

Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet. For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen. Uanset hvilken udløbsdato, der står på kortet i dag, skal du fra 1. juli forny kørekortet administrativt, når det udløber. Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice. Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.

Krav til læger
Læger har allerede i dag pligt til at reagere, hvis en person ikke længere er egnet til at have kørekort. Myndighederne vil overfor lægerne understrege pligten om anvendelsen af lægeligt kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.

Børneundersøgelser og børnevaccinationer

 • 5 uger: børneundersøgelse
 • 3 mdr.: Di-Te-Ki-Pol-Hib og Pneumokok vaccine
 • 5 mdr.: børneundersøgelse + Di-Te-Ki-Pol-Hib og Pneumokok vaccine
 • 12 mdr.: børneundersøgelse + Di-Te-Ki-Pol-Hib og Pneumokok vaccine
 • 15 mdr.: MFR vaccine
 • 2 år: børneundersøgelse
 • 3 år: børneundersøgelse
 • 4 år: børneundersøgelse + MFR vaccine
 • 5 år: børneundersøgelse + Di-Te-Ki-Pol booster

Piger:

 • 12 år: HPV vaccine x 2 med 6 mdr. imellem  

NB
Pr. 1. maj 2016 er det sygeplejersken der tager sig af børneundersøgelser og vaccination fra 15 mdr. til og med 5 år.
Det er fortsat lægen der tager sig af børneundersøgelser fra 5 uger til og med 12 mdr.

Vi tilbyder desværre ikke vejledning eller vaccination ved rejser, da det ikke hører ind under sygesikringens ydelser.

Vi henviser til landets vaccinationscentre.

Vi tilbyder nu vaccination mod TBE. Vaccination mod TBE skal gives over 3 omgange inden for 12-14mdr. og derefter en booster hvert 3. -5. år

Pris pr. vaccine voksne: 470kr

Pris pr. vaccine børn 1-15år: 440kr

Til vores patienter med diabetes type 2 og KOL

Kommuner, almen praksis og hospitaler i Region Hovedstaden har udarbejdet forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og demens.

Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom.

Målet er at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser i et sygdomsforløb.

Forløbsprogrammet skal understøtte patienten med kronisk sygdom i mobilisering og udnyttelse af egne ressourcer.

Er du KOL eller diabetes patient kan du blive tilmeldt forløbsprogrammet.
Ønsker du dette skal du meddele dette til os.

Du kan læse mere om programmet her

Behandlingstestamente fra 1. januar 2019

Du kan på forhånd beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling
og genoplivning, hvis du en dag skulle være ude af stand til at give udtryk for dine ønsker.
Det kræver, at du opretter et behandlingstestamente:
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/livstestamente/

Til dig der har oprettet et livstestamente
Før 1. januar 2019 var det muligt at oprette et livstestamente.
Hvis du allerede har oprettet et livstestamente, vil det stadig gælde efter
1. januar 2019. Behandlingstestamentet giver dig flere muligheder end
livstestamentet og er mere bindende for sundhedspersonalet.
Du kan oprette et behandlingstestamente i stedet for et livstestamente,
hvis du ønsker det.
Du kan stadig ændre eller tilbagekalde dit livstestamente via sundhed.dk

Nu kan alle over 15 år selv bestemme om de vil være organdonor

Hvad kan jeg registrere?
Du kan registrere, om du ønsker at donere et, flere eller ingen organer. Hvis du siger ja til organdonation, kan du samtidig registrere, om du ønsker, at dine pårørende skal have det sidste ord ved også at krydse af i feltet "pårørendes accept".

Læs meget mere om organdonation på:
https://organdonor.dk/

Du kan registrere om du ønsker at være organdonor eller ej på:
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/organdonation

Hvem er vi

Lotte Willumsen Lotte Willumsen

Lotte Willumsen

Praktiserende læge

Født 1966
Cand. med. 1997
Speciallæge i almen medicin 2007
Arbejdet som praktiserende læge siden 2007
Nedsat i almen praksis 2011.
Bred klinisk erfaring fra ortopædkirurgi, urologi, karkirurgi, gynækologi, obstetrik, intern medicin og psykiatri. 

Har gennem flere år arbejdet som praktiserende læge i Norge. 

Pr. 23. maj 2018 plejehjemslæge på Falkenberg i Ålsgårde, hvor jeg er hver anden onsdag formiddag.                                                                                                         

Underviser og kursusleder ca. 7 dage om året, mest indenfor småkirurgi og hudsygdomme.  
Deltager løbende i efteruddannelseskurser: 3 obligatoriske og ca. 4 dage efter eget valg. Deltager i supervisionsgruppe og en efteruddannelsesgruppe.
Medlem af PLO: Praktiserende Lægers Organisation
Medlem af DSAM: Dansk Selskab for Almen Medicin

Læs mere →
Kristina Pedersen Kristina Pedersen

Kristina Pedersen

Konsultationssygeplejerske

Født 1979
Uddannet sygeplejerske i 2004. Har arbejdet på akut modtageafdeling Helsingør sygehus, samt Klinisk Immunologisk afdeling på Hillerød hospital. Ansat i klinikken siden 1. nov. 2012

Deltager løbende i efteruddannelseskurser: 4 obligatoriske og 1-2 valgfrie dage.

Varetager:

 • diabeteskontrol og vejledning
 • blodprøve
 • KOL kontroller
 • vaccination
 • lungefunktionsundersøgelse
 • EKG
 • sårskifte
 • vægtkontrol
 • kostsamtaler
 • vortebehandling
 • sutur- og agraffjernelse
 • øreskyl
 • urinstix og -dyrkning
 • INR-måling
 • podninger for bl.a. streptokokker
 • undersøgelse for neglesvamp
 • måling af infektionstal, hemoglobin og blodsukker
 • blodtrykskontrol
 • børneundersøgelser 2-5 år
 • 1. graviditets undersøgelse

Sidder også dagligt ved telefonen og laver receptfornyelser, booker tider og besvarer spørgsmål.

Læs mere →
Mette Gramkow Mette Gramkow

Mette Gramkow

Praktiserende læge
Født 1961
Cand.med. 1989
Speciallæge i almen medicin 1997.
Har haft egen praksis 1999-2022 og arbejder nu som vikar.
Bred klinisk erfaring inden for ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin og psykiatri.
Deltager løbende i efteruddannelseskurser.
Medlem af PLO: Praktiserende Lægers Organisation
Medlem af DSAM: Dansk Selskab for Almen Medicin
Læs mere →
Liv Dyrved Liv Dyrved

Liv Dyrved

Uddannelseslæge

Den. 1. august 2022 til og med 31. januar 2023 er Liv Dyrved hver dag i klinikken. Liv er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2022 og er i gang med sin kliniske basisuddannelse (KBU) og har senest været ansat på Nordsjællands Hospital Kirurgisk afdeling. Liv har desuden en bachelor i psykolog. Liv udfører også gynækologiske undersøgelser, bl.a. screeening for livmoderhalskræft

Liv bliver dagligt superviseret af Lotte

 

Læs mere →

Min Læge App

For at kommunikere med os anbefaler vi enten Min Læge-app'en eller Lægevejen.dk. 

På Min Læge-app'en kan du kommunikere med os og sundhed.dk med henblik på følgende:

 • Emailkonsultation: beregnet til enkle spørgsmål, der kræver korte svar. Du kan forvente svar inden for 3 hverdage. Akutte henvendelser skal altid ske telefonisk til klinikken. 
 • Receptfornyelse: beregnet til fornyelse af din faste medicin. Sovemedicin, vanedannende medicin samt stærk smertestillende medicin kan ikke bestilles online.
 • Under "tidsbestilling" kan du bestille tid til konsultation hos lægen. Det giver den bedste konsultation med et eller max. 2 emner ad gangen. Du kan se dine aftaler.
 • Du kan desuden se prøvesvar, vaccinationer, vaccinationsanbefalinger og henvisninger

Ved akut sygdom, skal du kontakte os telefonisk. Hvis du ønsker tid til attester, børneundersøgelser eller graviditetsundersøgelser, skal du bestille tiden telefonisk.

Du kan downloade den på App Store eller Google Play

På lægevejen.dk kan du kommunikere med os med henblik på følgende:

 • Emailkonsultation: beregnet til enkle spørgsmål, der kræver korte svar. Du kan forvente svar inden for 3 hverdage. Akutte henvendelser skal altid ske telefonisk til klinikken. 
 • Receptfornyelse: beregnet til fornyelse af din faste medicin. Sovemedicin, vanedannende medicin samt stærk smertestillende medicin kan ikke bestilles online.
 • Under "tidsbestilling" kan du bestille tid til konsultation hos lægen. Det giver den bedste konsultation med et eller max. 2 emner ad gangen.

Ved akut sygdom, skal du kontakte os telefonisk. Hvis du ønsker tid til attester, børneundersøgelser eller graviditetsundersøgelser, skal du bestille tiden telefonisk.

Find vej

Klinikken ligger i Ålsgårdecentret ovenpå Fakta. Du kan parkere lige ude foran indgangen, vær dog opmærksom på at der er tidsbegrænset parkering. Husk at sætte p-skiven.

Vi har elevator og automatisk dør

Klik her for at se på kort