Ålsgårdecentret 2, 3140 Ålsgårde
Ring til os: 8616 0000

Find vej

Information

Hvis du bliver forhindret i at komme til din planlagte tid hos os, bedes du venligst give os besked om dette, så andre har mulighed for at få tiden.

Du kan enten:

- Ringe til os i vores telefontid mellem kl. 08.00-09.00 og kl. 10.00-12.00 på tlf. nummer: 8616 0000

- Sende en sms til os på akut tlf. nummer: 2014 8616

- Eller skrive til os via Min Læge app'en eller  www.lægevejen.dk

Og hellere sent end aldrig :-)

 

Når vi er på kursus eller ferie, kan du ved akut opstået sygdom henvende dig til områdets øvrige læger mellem kl. 8 og 16.
Nedenfor kan du se en liste over lægerne. Når du ringer 86160000 får du på telefonsvareren oplyst, hvem der passer klinikken, netop dén dag.
Mellem kl. 16 og 8, samt i weekender og helligdage kan du ved akut opstået sygdom ringe til lægevagten i Region Hovedstaden på 1813.

På https://lægevejen.dk/Login kan du finde yderligere oplysninger om lægevagten og få råd og information om sygdomme.

Annette Meyer & Helle Winding
Sauntevej 2B
3100 Hornbæk
Telefon: 49 70 43 43

Mikael Birch
Nordre Strandvej 348, 1.
3100 Hornbæk
Telefon: 49 70 22 22

Birthe Hjelmroth
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140 Ålsgårde
Telefon: 49 70 00 77

Jesper Zachau
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140 Ålsgårde
Telefon: 49 70 90 48

Afhængighedsskabende medicin

Dette kan være morfinpræparater, beroligende- og sovemedicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom der føres tilsyn med ordination og procedurer. Formålet er at mindske risikoen for, at patienten udvikler afhængighed eller får kognitive bivirkninger eller forgiftninger.

Som udgangspunkt er vi i vores praksis meget tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin. Nogle gange kan det være nødvendigt alligevel og så udskriver vi små portioner af gangen. Ved receptfornyelse skal indikationen for behandlingen revurderes hver gang. Derfor skal receptfornyelse ske ved personligt fremmøde og ikke ved telefon-, video- eller e-mailkonsultation. Ved revurderingen tages stilling til klinisk effekt, bivirkninger, tegn på afhængighed, toleranseudvikling og misbrug/skadelig brug af lægemidlet.

Klinikken tager siden 1. marts 2022 del i den lægelige videreuddannelse. Det gælder både læger på klinisk basisuddannelse(KBU) og speciallægeuddannelsen. Derfor vil I møde skiftende læger i klinikken typisk af  et halvt års varighed.
De KBU-læger I møder hos os, har haft 6 måneders ophold på sygehusafdeling og skal derefter have 6 måneder i almen praksis. Alle uddannelseslæger bliver superviseret af Lotte.

 

Speciallæge

Har vi lavet en henvisning til speciallæge, kan du finde mulige speciallæger ved at se på Sundhed.dk, "Find behandler", "Behandlere". Vælg den rette, fx hudlæge og søg på Region Hovedstaden. Her får du alle oplysninger og nogle gange også ventetider.

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/

Kørekortsattest

Husk at medbringe briller/linser hvis dette anvendes, da vi skal tjekke syn med og uden briller/linser. Pris 450 dkk kontant eller mobilepay.

Nye regler for fornyelse af kørekort
Kilde: FDM den 02-06-17

Fra 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.

Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet. For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen. Uanset hvilken udløbsdato, der står på kortet i dag, skal du fra 1. juli forny kørekortet administrativt, når det udløber. Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice. Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.

Krav til læger
Læger har allerede i dag pligt til at reagere, hvis en person ikke længere er egnet til at have kørekort. Myndighederne vil overfor lægerne understrege pligten om anvendelsen af lægeligt kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.

Tillykke med graviditeten

Undersøgelse hos os foregår i hhv:

Gravidtetsuge 8-10 (Her tages desuden en blodprøve)
Gravidtetsuge 25
Gravidtetsuge 32

Kostråd til gravide tryk på link:

Sunde vaner

Nakkefoldscanning

Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskeansamling i nakkeregionen, som kaldes nakkefolden. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt end hos raske fostre. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til at belyse risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Nakkefolden kan måles ved ultralydsskanning i perioden fra 11 uger + 2 dage til 13 uger + 6 dage.

Doubletest

Doubletesten er en blodprøve, som måler koncentration af to stoffer, der dannes i moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom. Blodprøven bliver taget hos os i perioden 9 fulde uger til 13 uger, typisk i forbindelse med 1. svangerundersøgelse.  Det er vigtigt, at prøven er taget, inden du kommer til nakkefoldsskanning, så de på obstetrisk afdeling har resultatet og kan give dig den endelige risikoberegning ved skanningen.

Risikovurdering

Nakkefoldens tykkelse og doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering. Undersøgelserne giver ikke et endeligt ja/nej svar, men viser kun, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er, og om du skal tilbydes yderligere undersøgelser.

Risikovurdering

Nakkefoldens tykkelse og doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering. Undersøgelserne giver ikke et endeligt ja/nej svar, men viser kun, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er, og om du skal tilbydes yderligere undersøgelser.

Gå direkte til booking for nakkefoldscanning på Hillerød Hospital her:

https://www.nakkefold-hs.dk/hih/nfsstarthih.nsf/websider/booking

Som gravid på Nordsjællands Hospital bliver du tilbudt en ultralydsscanning, når du er omkring 18-20 uger henne. Formålet er at undersøge, om fostret er misdannelser.

 

Børneundersøgelser og børnevaccinationer

 • 5 uger: børneundersøgelse
 • 3 mdr.: Di-Te-Ki-Pol-Hib og Pneumokok vaccine
 • 5 mdr.: børneundersøgelse + Di-Te-Ki-Pol-Hib og Pneumokok vaccine
 • 12 mdr.: børneundersøgelse + Di-Te-Ki-Pol-Hib og Pneumokok vaccine
 • 15 mdr.: MFR vaccine
 • 2 år: børneundersøgelse
 • 3 år: børneundersøgelse
 • 4 år: børneundersøgelse + MFR vaccine
 • 5 år: børneundersøgelse + Di-Te-Ki-Pol booster

Piger:

 • 12 år: HPV vaccine x 2 med 6 mdr. imellem  

NB
Pr. 1. maj 2016 er det sygeplejersken der tager sig af børneundersøgelser og vaccination fra 15 mdr. til og med 5 år.
Det er fortsat lægen der tager sig af børneundersøgelser fra 5 uger til og med 12 mdr.

Vi tilbyder desværre ikke vejledning eller vaccination ved rejser, da det ikke hører ind under sygesikringens ydelser.

Vi henviser til landets vaccinationscentre.

 

 

Til vores patienter med diabetes type 2 og KOL

Kommuner, almen praksis og hospitaler i Region Hovedstaden har udarbejdet forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og demens.

Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom.

Målet er at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser i et sygdomsforløb.

Forløbsprogrammet skal understøtte patienten med kronisk sygdom i mobilisering og udnyttelse af egne ressourcer.

Er du KOL eller diabetes patient kan du blive tilmeldt forløbsprogrammet.
Ønsker du dette skal du meddele dette til os.

Du kan læse mere om programmet her

Behandlingstestamente fra 1. januar 2019

Du kan på forhånd beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling
og genoplivning, hvis du en dag skulle være ude af stand til at give udtryk for dine ønsker.
Det kræver, at du opretter et behandlingstestamente:
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/livstestamente/

Til dig der har oprettet et livstestamente
Før 1. januar 2019 var det muligt at oprette et livstestamente.
Hvis du allerede har oprettet et livstestamente, vil det stadig gælde efter
1. januar 2019. Behandlingstestamentet giver dig flere muligheder end
livstestamentet og er mere bindende for sundhedspersonalet.
Du kan oprette et behandlingstestamente i stedet for et livstestamente,
hvis du ønsker det.
Du kan stadig ændre eller tilbagekalde dit livstestamente via sundhed.dk

Nu kan alle over 15 år selv bestemme om de vil være organdonor

Hvad kan jeg registrere?
Du kan registrere, om du ønsker at donere et, flere eller ingen organer. Hvis du siger ja til organdonation, kan du samtidig registrere, om du ønsker, at dine pårørende skal have det sidste ord ved også at krydse af i feltet "pårørendes accept".

Læs meget mere om organdonation på:
https://organdonor.dk/

Du kan registrere om du ønsker at være organdonor eller ej på:
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/organdonation

Hvem er vi

Lotte Willumsen Lotte Willumsen

Lotte Willumsen

Praktiserende læge

Født 1966
Cand. med. 1997
Speciallæge i almen medicin 2007
Arbejdet som praktiserende læge siden 2007
Nedsat i almen praksis 2011.
Bred klinisk erfaring fra ortopædkirurgi, urologi, karkirurgi, gynækologi, obstetrik, intern medicin og psykiatri. 

Har gennem flere år arbejdet som praktiserende læge i Norge. 

Pr. 23. maj 2018 plejehjemslæge på Falkenberg i Ålsgårde, hvor jeg er hver anden onsdag formiddag.                                                                                                         

Underviser og kursusleder ca. 7 dage om året, mest indenfor småkirurgi og hudsygdomme.  
Deltager løbende i efteruddannelseskurser: 3 obligatoriske og ca. 4 dage efter eget valg. Deltager i supervisionsgruppe og en efteruddannelsesgruppe.
Medlem af PLO: Praktiserende Lægers Organisation
Medlem af DSAM: Dansk Selskab for Almen Medicin

Læs mere →
Kristina Pedersen Kristina Pedersen

Kristina Pedersen

Konsultationssygeplejerske

Født 1979
Uddannet sygeplejerske i 2004. Har arbejdet på akut modtageafdeling Helsingør sygehus, samt Klinisk Immunologisk afdeling på Hillerød hospital. Ansat i klinikken siden 1. nov. 2012

Deltager løbende i efteruddannelseskurser: 4 obligatoriske og 1-2 valgfrie dage.

Varetager:

 • diabeteskontrol og vejledning
 • blodprøve
 • KOL kontroller
 • vaccination
 • lungefunktionsundersøgelse
 • EKG
 • sårskifte
 • vægtkontrol
 • kostsamtaler
 • vortebehandling
 • sutur- og agraffjernelse
 • øreskyl
 • urinstix og -dyrkning
 • INR-måling
 • podninger for bl.a. streptokokker
 • undersøgelse for neglesvamp
 • måling af infektionstal, hemoglobin og blodsukker
 • blodtrykskontrol
 • børneundersøgelser 2-5 år
 • 1. graviditets undersøgelse

Sidder også dagligt ved telefonen og laver receptfornyelser, booker tider og besvarer spørgsmål.

Læs mere →
Marie Trolle Bonnesen Marie Trolle Bonnesen

Marie Trolle Bonnesen

Uddannelseslæge

På barsel fra 01-06-23 - ca. 01-04-24.

 Marie Trolle Bonnesen hver dag i klinikken. Marie er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2022 og er i gang med sin kliniske basisuddannelse (KBU) og har senest været ansat på Nordsjællands Hospital medicinsk afdeling.

Læs mere →
Johanne Emmery Johanne Emmery

Johanne Emmery

Udd. læge

Johanne Emmery

Fra den 1. august 2023 til og med 31. januar 2024 er Johanne hver dag i klinikken. Johanne er i en introduktionsstilling til almen medicin og har tidligere været i en anden almen praksis, på en medicinsk afdeling, på akut medicinsk afdeling og i børne-ungepsykiatrien. Johanne bliver dagligt superviseret af Lotte

Læs mere →

Min Læge App

For at kommunikere med os anbefaler vi primært Min Læge-app'en eller Lægevejen.dk. 

På Min Læge-app'en kan du kommunikere med os og sundhed.dk med henblik på følgende:

 • Emailkonsultation: beregnet til enkle spørgsmål, der kræver korte svar. Du kan forvente svar inden for 3 hverdage. Akutte henvendelser skal altid ske telefonisk til klinikken. 
 • Receptfornyelse: beregnet til fornyelse af din faste medicin. Sovemedicin, vanedannende medicin samt stærk smertestillende medicin kan ikke bestilles online.
 • Under "tidsbestilling" kan du bestille tid til konsultation hos lægen. Det giver den bedste konsultation med et eller max. 2 emner ad gangen. Du kan se dine aftaler.
 • Du kan desuden se prøvesvar, vaccinationer, vaccinationsanbefalinger og henvisninger

Du kan desuden se:

 • kontaktoplysninger og åbningstider hos din egen læge
 • kontakte lægevagten
 • tidligere og kommende aftaler med egen læge
 • dine henvisninger til fx speciallæge
 • finde speciallæger og se ventetider
 • se diagnoser og forløbsplaner
 • holde din lægeaftale som videokonsultation

 

Ved akut sygdom, skal du kontakte os telefonisk. Hvis du ønsker tid til attester, børneundersøgelser eller graviditetsundersøgelser, skal du bestille tiden telefonisk.

Du kan downloade den på App Store eller Google Play

På lægevejen.dk kan du kommunikere med os med henblik på følgende:

 • Emailkonsultation: beregnet til enkle spørgsmål, der kræver korte svar. Du kan forvente svar inden for 3 hverdage. Akutte henvendelser skal altid ske telefonisk til klinikken. 
 • Receptfornyelse: beregnet til fornyelse af din faste medicin. Sovemedicin, vanedannende medicin samt stærk smertestillende medicin kan ikke bestilles online.
 • Under "tidsbestilling" kan du bestille tid til konsultation hos lægen. Det giver den bedste konsultation med et eller max. 2 emner ad gangen.

Ved akut sygdom, skal du kontakte os telefonisk. Hvis du ønsker tid til attester, børneundersøgelser eller graviditetsundersøgelser, skal du bestille tiden telefonisk.

Find vej

Klinikken ligger i Ålsgårdecentret ovenpå Coop 365. Du kan parkere lige ude foran indgangen, vær dog opmærksom på at der er tidsbegrænset parkering. Husk at sætte p-skiven.

Vi har elevator og automatisk dør

Klik her for at se på kort